Benjamínských

Hledám varianty 'benjamínských' [ benjamínských ]. Nalezeno 6 veršù.
Soudců 20:15...do boje. Toho dne se z měst nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set znamenitých mužů,...
Soudců 20:35...porazil. Onoho dne synové Izraele pobili 25 100 benjamínských mužů, samých bojovníků. Benjamínovi synové...
Soudců 20:46...pobili. A tak toho dne nakonec padlo 25 000 benjamínských bojovníků, samých udatných mužů. Šesti stům...
1. Samuel 9:21...kmene v Izraeli! A můj rod je navíc ze všech benjamínských rodů ten poslední. Co mi to tu říkáš?" Samuel...
1. Letopisů 27:12...Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer Anatotskýbenjamínských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Desátý měsíc...
2. Letopisů 11:23...své syny chytře rozmístil po všech judskýchbenjamínských krajích do opevněných měst, kde jim poskytl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |