Baví

Hledám varianty 'baví' [ bavit (1) bavil (1) baví (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Soudců 16:25...zábava!" Zavolali tedy Samsona z vězení, aby je bavil. Když ho postavili mezi sloupy, Samson požádal...
Žalmy 69:27...Koho jsi sám ztrestal, toho pronásledujíbaví se o bolesti tebou zraněných. Jejich viny jim proto...
Přísloví 1:26... nyní zasměji se i hrůze, jež vás přepadneBavit se budu, jako bouře zachvátí vás hrůza, jako...
Jeremiáš 6:11... "Vylij ho tedy na děti v ulicích i tam, kde se baví mládenci. Vždyť budou zachváceni muži i s ženami, ba i...

Slova obsahující baví: baví (2) nezbavím (1) nezbavíš (1) vybavím (1) zabaví (1) zabavím (1) zbaví (5) zbavím (5) zbavíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |