Banda

Hledám varianty 'banda' [ bandou (1) bando (1) bandě (2) banda (9) ]. Nalezeno 12 veršù.
Ezechiel 2:5...' poslechnou nebo ne - vždyť je to banda vzbouřenců - aspoň poznají, že měli mezi sebou...
Ezechiel 2:6...slov a nelekej se jejich pohledů - vždyť je to banda vzbouřenců. Vyřiď jim slova, poslechnou nebo...
Ezechiel 2:8...poslouchej, co ti řeknu. Nevzpírej se jako ta banda vzbouřenců. Otevři ústa a sněz, co ti dávám." Podíval...
Ezechiel 3:9...jich a jejich pohledů se nelekej - vždyť je to banda vzbouřenců." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "každé...
Ezechiel 3:26...budeš němý a nebudeš je kárat - vždyť je to banda vzbouřenců. k tobě ale promluvím, otevřu ti ústa a...
Ezechiel 3:27... slyší; kdo nechce, nechce - vždyť je to banda vzbouřenců." "Synu člověčí, vezmi si cihlu, polož ji...
Ezechiel 12:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, bydlíš mezi bandou vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale nevidí, mají uši...
Ezechiel 12:3...do vyhnanství. Snad tomu porozumí, i když jsou banda vzbouřenců. Za bílého dne, před jejich očima vynes...
Ezechiel 12:9..."Synu člověčí, ptal se dům Izraele, ta banda vzbouřenců: ‚Co to děláš?' Řekni jim: Tak praví...
Ezechiel 12:25...se naplní. žádné odklady! Za vašich časů, vy bando vzbouřenců, promluvím a to slovo naplním, praví...
Ezechiel 17:12...jsem slovo Hospodinovo: "Řekni  bandě vzbouřenců - Nevíte, co to znamená? Řekni - Do...
Ezechiel 24:3...dnes král babylonský oblehl Jeruzalém. Pověz  bandě vzbouřenců podobenství a řekni jim - Tak praví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |