Balzámu

Hledám varianty 'balzámu' [ balzámy (17) balzámů (4) balzámu (3) balzám (6) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 37:25... Jejich velbloudi nesli vonnou pryskyřicibalzám a myrhu, aby to dopravili do Egypta. Juda svým...
Genesis 43:11...plody země a odneste je tomu muži jako dar: něco balzámu, něco medu, vonné pryskyřice a myrhy, také pistácie...
Exodus 25:6...usně, akáciové dřevo, olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové kameny...
Exodus 30:23...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi nejlepší balzámy: 500 šekelů tekuté myrhy a poloviční množství,...
Exodus 35:8...usně, akáciové dřevo, olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové kameny...
Exodus 35:28...drahokamy k posázení efodu a náprsníku, také balzám a olej na svícení i na přípravu oleje pomazání a...
1. Královská 10:2...početnou družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamů, přišla k...
1. Královská 10:10...králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a drahokamů. nikdy se pak nedovezlo tolik...
1. Královská 10:25...dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraněbalzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok....
2. Královská 20:13...jim celou svou klenotnici, stříbro, zlatobalzámy a výborný olej. Ukázal jim i zbrojnici a všechno,...
1. Letopisů 9:29...a také k jemné mouce, vínu, oleji, kadidlubalzámu. Někteří z kněžských synů připravovali masti z...
2. Letopisů 9:1...početnou družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamů, přišla k...
2. Letopisů 9:9...králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a drahokamů. Takové vonné balzámy, jako dala králi...
2. Letopisů 9:24...dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraněbalzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok....
2. Letopisů 16:14...Davidově. Uložili ho na márách pokrytých vonnými balzámy a směsí rozmanitých mastí a k jeho poctě zažehli...
2. Letopisů 32:27... Nashromáždil poklady stříbra, zlata, drahokamůbalzámů, štítů a všemožných klenotů. Měl sklady obilí, vína...
Ester 2:12...ošetřovány myrhovým olejem a dalších šest měsíců balzámy a ženskou kosmetikou. Když měla jít dívka ke králi,...
Přísloví 16:24... Laskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši, celému tělu lék. Cesta se člověku může zdát...
Píseň 4:10...jsou milování tvá, vůně tvých olejů nad všechny balzámy. Tvé rty, nevěsto, kanou nektarem, mléko a med...
Píseň 4:14...všelijakým kořením, s myrhou a aloí a nejlepšími balzámy. Jsi pramen zahradní, studnice živých vod, bystřina...
Píseň 4:16...vánku, přijď! Prožeň se mojí zahradou, její balzámy zavanou. Můj milý přijde do své zahrady, její...
Izaiáš 3:24... košilky, šátky i přehozy. Místo balzámu bude hniloba a místo pásu provaz, místo účesu bude...
Izaiáš 39:2...jim celou svou klenotnici, stříbro, zlatobalzámy a výborný olej. Ukázal jim i celou zbrojnici a...
Jeremiáš 8:22... truchlím, jsem hrůzou přemožen. Copak není balzám v Gileádu? Což tam lékaře nemají? Tak proč se rána...
Jeremiáš 46:11...Eufrat v zemi severní. Vyprav se do Gileádu pro balzám, panno, dcero egyptská! Nadarmo si léky hromadíš -...
Jeremiáš 51:8...padne, bude rozdrcen. Kvílejte nad ním, přineste balzám na jeho rány, třeba se uzdraví! "Léčili jsme Babylon...
Ezechiel 27:17...platí minítským obilím, prosem, medem, olejembalzámy. Damašek s tebou vede obchody kvůli množství tvého...
Ezechiel 27:22...zboží platí zlatem, drahokamy a nejvzácnějšími balzámy. Cháran, Kanne, Eden i kupci ze Sáby, Asýrie a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |