Balvanem

Hledám varianty 'balvanem' [ balvany (4) balvanů (1) balvanem (1) balvan (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Jozue 10:18...Makedy, nařídil: "Přivalte k ústí jeskyně velké balvany a postavte tam stráže. Vy ostatní ale nepřestávejte...
Jozue 10:27...skrývali. K ústí jeskyně pak navršili veliké balvany, které tam jsou dodnes. Makedu Jozue dobyl ještě...
2. Letopisů 26:15...vyrobil důmyslná zařízení k metání střelbalvanů z věží a bašt. Jeho pověst se rozšířila do daleka,...
Job 14:18... Jako se však hora na prach rozdrolí, jako se balvan z místa odvalí, jako voda omílá kamení, jako příval...
Job 22:24...do prachu zahodit, ofirské zlato mezi říční balvany. Pak bude Všemohoucí zlatem tvým, hromadou stříbra...
Přísloví 26:27... Kdo jámu kopá, sám do padá; kdo valí balvan, toho zavalí. Prolhaný jazyk svou oběť nenávidí,...
Izaiáš 57:6...své děti v roklích pod skalními útesy! Mezi balvany v roklích najdeš svůj úděl, právě ony budou tvým...
Zachariáš 12:3...i Juda. V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny národy. Všichni, kdo se jej budou...
Zjevení 18:21...odsuzovalo vás! Tehdy jeden silný anděl zvedl balvan veliký jako mlýnský kámen a vrhl jej do moře se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |