Baldachýn

Hledám varianty 'baldachýn' [ baldachýny (1) baldachýn (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Samuel 16:22...s tebou." A tak pro Abšaloma roztáhli na střeše baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal s...
Píseň 1:5...jeruzalémské, tak jako stany Kedarských, jak baldachýny Šalomounovy. Nehleďte na mne, že snědá jsem, to...
Izaiáš 4:5...všemi, kdo se tam shromáždí, pak Hospodin stvoří baldachýn - všechnu tu slávu bude ve dne přikrývat oblak...
Izaiáš 40:22...země jsou pro něj kobylky. On prostírá nebe jako baldachýn, roztahuje je jako stan k bydlení. On panovníky...
Jeremiáš 43:10...které jsem tu zapustil; nad nimi rozprostře svůj baldachýn. Přitáhne a zaútočí na Egypt. Kdo jít na smrt,...

Slova obsahující baldachýn: baldachýn (4) baldachýny (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |