Bahna

Hledám varianty 'bahna' [ bahno (3) bahnem (1) bahně (2) bahna (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 69:3...mi, voda po krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem vodní hlubina - ta záplava ...
Žalmy 69:15...své veliké lásce, zachraň ve své věrnosti! Z bahna vytáhni, nenech utonout, před těmi, kdo ...
Izaiáš 10:6...na kořist, aby shrábli lup, aby je pošlapali jak bahno v ulicích. Asyrský král však takto nepřemýšlí, jiné...
Izaiáš 57:20... jež nemůže se utišit a jehož vlny kalným bahnem zmítají. Můj Bůh praví: Není pokoje pro ničemy!...
Jeremiáš 38:6...na provazech. V jímce nebyla voda, jen samé bahno, takže se Jeremiáš topil v bahně. O tom, že Jeremiáše...
Ezechiel 32:2...se svými řekami, nohama plácáš do vody a čeříš bahno v potocích. Tak praví Panovník Hospodin: Roztáhnu na...
2. Petr 2:22...ke svým zvratkům" a "Umytá svině se znovu válíbahně." Milovaní, píšu vám druhý dopis. V obou jsem se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |