Baštami

Hledám varianty 'baštami' [ bašty (6) baštu (1) baštou (1) baště (3) baštami (1) bašt (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
2. Letopisů 26:15...zařízení k metání střel a balvanů z věžíbašt. Jeho pověst se rozšířila do daleka, neboť zakoušel...
Nehemiáš 3:24...Binui, syn Chenadadův, od Azariášova domu baště v rohu hradby. Palal, syn Uzajův, opravoval naproti...
Nehemiáš 3:25... Palal, syn Uzajův, opravoval naproti rohové baště a horní věži vysunuté před královským palácem u...
Žalmy 61:4... prosím doveď ! Býval jsi přece mým útočištěmbaštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet...
Izaiáš 2:15... pro všechny vznešené výšiny, pro všechny hrdé bašty, pro všechny pevné hradby, pro všechny mořské lodi,...
Izaiáš 25:2...v sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalinbaštu cizáků jsi z města odstranil - nebude vystavěna znovu...
Jeremiáš 50:15...Spusťte pokřik ze všech stran: se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby zbořeny! Ano, toto je Hospodinova...
Pláč 2:8...měřit, odvrátit od zkázy nedal se. Hradbybašty proto naříkaly, klesly společně. Brány se k zemi...
Ezechiel 26:9...tobě štít. Udeří na tvé hradby beranidly a tvé bašty zboří svými zbraněmi. Pokryje prach zvířený...
Ezechiel 27:11...a Kilikie stojí dokola na tvých zdech, tvé bašty střeží Gamaďané. Své pavézy zavěsili na tvých zdech...
Abakuk 2:1...vraždit národy? Budu držet svoji stráž, na baště budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke mně...
Sofoniáš 1:16...roh beraní proti městům s hradbami a s vysokými baštami. "Tehdy sevřu lidi úzkostí, aby jak slepci tápali,...
Sofoniáš 3:6... co je stud! "Vyhladil jsem národy, že jejich bašty zpustly. Jejich ulice jsem zničil, že tudy nikdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |