Bůžků

Hledám varianty 'bůžků' [ bůžky (14) bůžkům (1) bůžků (2) bůžkové (2) bůžka (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 31:19...své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.) Jákob opustil Aramejce Lábana pokradmu, vůbec mu...
Genesis 31:34...stanu a šel do stanu Ráchel. Ráchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na ....
Genesis 31:35...nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhněval a začal Lábana...
Leviticus 19:4... jsem Hospodin, váš Bůh. Neobracejte sebůžkům a neodlévejte si sochy bohů. jsem Hospodin, váš...
Leviticus 26:1...jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve...
Soudců 17:5...muž, Míka, měl doma svatyni. Vyrobil také efodbůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu dělal kněze....
Soudců 18:14...v těch domech?" řekli svým bratrům. "Efodbůžkové a odlitá modla! Víte, co teď máte dělat." Odbočili...
Soudců 18:17...zem, vešlo dovnitř. Vzali tu modlu, efodbůžky. Kněz zatím stál u brány s šesti sty muži v plné...
Soudců 18:18...pět vešlo do Míkova domu a vzali modlu, efodbůžky i ten odlitek. "Co to děláte?" ptal se jich kněz....
Soudců 18:20...rod?" Kněze to upřímně potěšilo. Vzal efodbůžky i tu modlu a připojil se k nim. Vydali se tedy na...
1. Samuel 19:13...ten se dal na útěk a uprchl. Míkal vzala sochu bůžka, položila ji na lůžko, na místo hlavy dala polštář z...
2. Královská 23:24... Jošiáš vymýtil věštce a duchaře stejně jako bůžky, hnusné modly a všechny ty ohavnosti, které bývaly...
1. Letopisů 14:12... Pán průlomů. Filištíni tam zanechali své bůžky a David je přikázal naházet do ohně. Filištíni...
2. Letopisů 25:14...vítězství nad Edomci, přinesl si s sebou seírské bůžky. Přijal je za své bohy, klaněl se jim a pálil jim...
Žalmy 97:7...hledí všechny národy. Hanba všem, kdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí svými modlami - všichni bohové se...
Ezechiel 21:26...bude si žádat znamení. Bude třást šípy, ptát se bůžků a věštit z vnitřností. Do pravice mu padne los pro...
Ezechiel 30:13...Hospodin: Vymýtím hnusné modly a s memfiskými bůžky skoncuji. V Egyptě nikdy nepovstane vládce a ...
Ozeáš 3:4... bez oběti a posvátného sloupu, bez efodubůžků. Potom synové Izraele znovu začnou hledat Hospodina,...
Abakuk 2:18...Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořil, dělá si bůžky, kteří mluvit neumí. Běda tomu, kdo říká dřevu:...
Zachariáš 10:2...průtrž mračen, každému na poli zeleň dopřejeBůžkové mluví bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné...

Slova obsahující bůžků: bůžků (2) bůžkům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |