Břitvu

Hledám varianty 'břitvu' [ břitvu (1) břitvou (4) břitva (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 6:5...jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitva. Dokud nevyprší doba jeho oddělení pro Hospodina,...
Numeri 8:7...je vodou rozhřešení a oni si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou očištěni. vezmou...
Soudců 13:5...a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, protože bude od matčina lůna zasvěcen Bohu jako...
Soudců 16:17... všechno prozradil: " hlavy se nedotkla břitva, protože jsem od matčina lůna zasvěcen Bohu jako...
1. Samuel 1:11...Hospodinu a jeho hlavy se nikdy nedotkne břitva." Když se tak před Hospodinem modlila, Elí si všiml...
Žalmy 52:4...den! Záhubu chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lest. Zlé víc než dobré miluješ, raději než...
Izaiáš 7:20...všechny houštiny i mokřiny. V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského krále, a oholí...
Ezechiel 5:1...člověčí, vezmi si ostrý meč a jako holičskou břitvou si jím ohol vlasy i vousy. Potom si vezmi váhu a...
Ezechiel 5:11...svými nechutnostmi a ohavnostmi, sám jako břitvou oholím. Neslituji se, neušetřím ! Třetina v tobě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |