Běhají

Hledám varianty 'běhají' [ běhejte (1) běhat (1) běhalo (1) běhali (2) běhala (1) běhají (3) běhá (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Samuel 8:11...vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce a aby běhali před jeho vozem. Některé ustanoví za velitele nad...
2. Samuel 2:18...Ceruji: Joáb, Abišaj a Asael. Tento Asael uměl běhat jako divoká gazela. Pustil se za Abnerem, neuhnul...
2. Samuel 15:1...opatřil vůz, koně a padesát mužů, kteří před ním běhali. Od časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal...
2. Samuel 18:27... jak běží ten první," ohlásila hlídka, "takhle běhá Achimaac, syn Sádokův." "To je dobrý muž," řekl na to...
1. Královská 1:5...budu ," prohlašoval. Opatřil si vozy a jízduběhalo před ním padesát mužů. Jeho otec ho ale nikdy...
Žalmy 59:7...se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Pohleď, co ústy prskají! Svými rty bodají jako...
Žalmy 59:15...se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Sem a tam toulají se, potravu hledají, o hladu...
Přísloví 26:13...Lenoch říká: "Šelma je na cestě! Po ulicích běhá lev!" Dveře se otáčejí v pantech, lenoch v peřině...
Jeremiáš 3:13... svému Bohu, nevěrná, že jsi stále jen za cizími běhala pod kdejaký strom košatý, jsi však neposlouchala,...
Jeremiáš 49:3... oblečte pytel a kvílejte, mezi hradbami sem tam běhejte! Moloch odejde do vyhnanství a s ním i jeho kněží a...
Ozeáš 7:11...Jednou volají k Egyptu, pak zas do Asýrie běhají. Kamkoli se obrátí, přehodím přes svoji síť....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |