Bědování

Hledám varianty 'bědování' [ bědování (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Jeremiáš 9:18... zpod víček nám kanou. Ze Sionu je slyšet bědování: Jaká zkáza nás to potkala, jak hrozná ostuda!...
Jeremiáš 9:19... slovům z jeho úst uši otevřete. Učte své dcery bědování, jedna druhou učte žalozpěv. Vždyť se k nám smrt...
Jeremiáš 31:15..."V Rámě je slyšet křik - nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich...
Ezechiel 2:10...i zezadu byl celý popsán slovy nářků, úpěníbědování. "Synu člověčí," řekl mi, "sněz, co máš před...
Jakub 4:9...srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. Dejte se do bědování, truchlete a plačte! Váš smích se obrátí v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |