Běžně

Hledám varianty 'běžně' [ běžně ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 18:22...tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Oni  běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě, ale...
Exodus 18:26...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Ti běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi, ale...
Numeri 16:29...přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však...
Žalmy 17:4...Myšlením ani ústy jsem nehřešil, tak jak to lidé běžně dělají. Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů, varoval...
Galatským 2:12... Jeho chování bylo odsouzeníhodné: nejdříve běžně jedl s pohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, začal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |