Běžence

Hledám varianty 'běžence' [ běženci (2) běžence (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 21:29...Kemošův lide, zahyneš! Ze svých synů učinil běžence, ze svých dcer zajatkyně Sichona, krále Emorejců....
Izaiáš 16:3...- zastiň nás jako noc v pravé poledne! Ukryj běžence, nezrazuj vyhnance! Moábští běženci pobudou u...
Izaiáš 16:4...Ukryj běžence, nezrazuj vyhnance! Moábští běženci pobudou u tebe, dej jim útočiště před zhoubcem!...
Jeremiáš 48:45...Hospodin. Ve stínu Chešbonu se zastaví vyčerpaní běženci. Z Chešbonu ale oheň vyšlehne, z domu Sichonova...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |