Bídáky

Hledám varianty 'bídáky' [ bídáky (2) bídákům (1) bídáků (3) bídáku (1) bídákem (1) bídáka (3) bídáci (4) ]. Nalezeno 15 veršù.
2. Samuel 16:7...chrlil nadávky: "Táhni, ty vrahu! Táhni, ty bídáku! Hospodin ti oplatil za všechnu krev Saulova domu....
Job 8:20... Bůh se bezúhonných nezříká, nepodpoří však ruku bídáka. Tvá ústa smíchem nakonec naplní, písničku vloží na...
Job 9:22... proto řekl jsem: On hubí bezúhonného spolubídákem! Když zhoubná rána náhle dopadne, zoufalství...
Job 9:24...on se zasměje. Když země padne do rukou bídáka, zrak jejích soudců on sám zakrývá - a když ne on,...
Žalmy 26:5...mezi podvodníky a nestýkám se s pokrytci, spolek bídáků chovám v nenávisti, mezi darebáky nesedím. Ruce si...
Žalmy 27:2...bych měl mít strach? Když na útokem táhnou bídáci, aby tělo zhltali, moji nepřátelé a protivníci...
Žalmy 37:9... zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodíBídáci přece budou vymýceni, doufající v Hospodina však...
Žalmy 58:4... po celé zemi šíříte násilí! odmalička se bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví lež. Jako...
Žalmy 58:11... Poctivý pak se šťastně dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje. A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví...
Žalmy 92:12... Uvidím pád těch, kdo špehují, o zkáze bídáků, kteří napadají, uslyším! Spravedlivý ale jak...
Žalmy 94:16...poctiví dojdou odplaty. Kdo se zastane proti bídákům? Kdo se mnou postaví se proti zlosynům? Kdyby mi...
Žalmy 119:115...štít, tvé slovo je mou nadějí. Odstupte ode bídáci, příkazy svého Boha plnit chci! Podpírej , jak...
Přísloví 10:29... Hospodinova cesta je oporou poctivého, pro bídáky je ale záhubou. Spravedlivý nebude navěky sražen,...
Přísloví 21:15... Poctivému je radostí prosazení práva, pro bídáky je to však záhuba. Z cesty rozumu kdo ztratil se, ve...
Izaiáš 31:2...neštěstí, svá slova nezmění: Povstane proti domu bídáků, proti pomocníkům zločinců. Egypťané jsou jen lidé,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |