Bášanského

Hledám varianty 'bášanského' [ bášanského ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 32:33... přidělil království emorejského krále Sichonabášanského krále Oga - zemi i s jejími městy včetně území...
Deuteronomium 1:4...emorejského krále Sichona sídlícího v Chešbonubášanského krále Oga sídlícího v Aštarotu a v Edrei, začal...
Deuteronomium 3:3...Hospodin, náš Bůh, tehdy vydal do našich rukoubášanského krále Oga se vším jeho lidem. Bili jsme je, z...
Deuteronomium 3:10...Bášanu po Salchu a Edrei, hlavní města Ogova bášanského království. (Bášanský král Og byl jediný, kdo...
Deuteronomium 4:47...z Egypta porazil. Obsadili jeho zem i zem bášanského krále Oga, tedy zem obou emorejských králů na...
Jozue 13:30...Machanajim přes celý Bášan, přes celé království bášanského krále Oga: všech šedesát městeček, jež patří k...
1. Královská 4:19...zemi Gileád, zemi emorejského krále Sichonabášanského krále Oga; celou zemi pak spravoval jeden...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |