Armády

Hledám varianty 'armády' [ armády (4) armádu (2) armádou (3) armáda (5) ]. Nalezeno 14 veršù.
Soudců 9:29...zbavil! Řekl bych mu: ‚Abimelechu, sbírej si armádu! Pojď se bít!'" Když se o těchto řečech Gaala, syna...
2. Letopisů 14:8...proti němu vytáhl Habešan Zerach s milionovou armádou a třemi sty vozy a pronikl k Mareše. Asa mu...
2. Letopisů 32:9... Když potom asyrský král Senacherib s celou svou armádou dobýval Lachiš, vyslal do Jeruzaléma své služebníky...
2. Letopisů 33:11...si ho nevšímali. Proto na Hospodin přivedl armádu asyrského krále, jejíž velitelé Menašeho zajali....
Job 19:12... že jsem jeho nepřítel. V jednom šiku útočí jeho armáda, proti mně vrší dobývací val, můj stan obléhají...
Izaiáš 13:4...hněv. Slyš ten hřmot na horách - jako když táhne armáda! Slyš lomoz království a shromážděné národy -...
Ezechiel 1:24...se pohybovaly, znělo to jako hřmění, jako hluk armády. Když se zastavily, křídla složily. Stály tam se...
Ezechiel 17:9...z rašily? Nebude třeba velké síly ani mocné armády, aby byla vyrvána i s kořeny. Ano, byla zasazena,...
Ezechiel 32:22...pobitým mečem!' Bude tam Asýrie a celá její armáda - jejich hroby všude dokola! Ti všichni padli a...
Ezechiel 32:23... Kolem jejího hrobu všude dokola leží její armáda. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, padli, mečem...
Ezechiel 38:15...- samí jezdci na koních, nesčetný zástup mocné armády. Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež...
Daniel 11:13...a po několika letech se s mohutnou a vyzbrojenou armádou na pochod. (Mnozí tehdy povstanou proti jižnímu...
Joel 2:2...úsvit rozlévá po horách, blíží se veliká a mocná armáda, jaká odpradávna nikdy nebyla a navěky nebude...
Joel 2:11...záře hvězd. Hospodin sám pak burácí v čele své armády; jeho tábor je obrovský, připraven plnit jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |