Arabských

Hledám varianty 'arabských' [ arabských (3) arabský (1) arabské (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 10:15...od pocestných, z obchodování kupců i ode všech arabských králů a krajských hejtmanů. Král Šalomoun nechal...
2. Letopisů 9:14...od pocestných, kupců a obchodníků i ode všech arabských králů a krajských hejtmanů, kteří Šalomounovi...
2. Letopisů 22:1...starší syny totiž v táboře povraždila horda arabských nájezdníků. Tak se Achaziáš, syn Jehoramův, stal...
Nehemiáš 2:19...Choronský, úředník Tobiáš Amonský a Gešem Arabský, začali se nám posmívat. Uráželi nás: "Co to tam...
Izaiáš 21:13...nad Arábií: Vy karavany dedanské, jež nocujetearabské pustině, žíznivým vodu přineste! Vy, kteří žijete v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |