Apoštolství

Hledám varianty 'apoštolství' [ apoštolství ]. Nalezeny 4 verše.
Římanům 1:5...jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž apoštolství, aby lidé ze všech národů došli k poslušnosti...
1. Korintským 9:2...apoštolem, určitě jím jsem pro vás: pečetí mého apoštolství jste vy v Pánu. Zde je obhajoba před těmi,...
2. Korintským 12:12...veleapoštoly si v ničem nezadám. Důkazů o mém apoštolství jste dostali dost. Vzpomeňte na všechno, co...
Galatským 2:8...pro obřezané. Ten, který působil skrze Petrovo apoštolství vůči obřezaným, působil přece i skrze mne vůči...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |