Amonskému

Hledám varianty 'amonskému' [ amonskému ]. Nalezeny 3 verše.
Soudců 11:12...před Hospodinem v Micpě. Potom Jiftach vyslalamonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi...
Soudců 11:14...Jordán. Teď ji vrať po dobrém!" Jiftach tedyamonskému králi znovu vyslal posly se zprávou: "Toto praví...
1. Královská 11:33...bohyni Aštartě, moábskému bohu Kemošoviamonskému bohu Molochovi. Nedržel se mých cest a nedělal,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |