Amonské

Hledám varianty 'amonské' [ amonské ]. Nalezeny 2 verše.
1. Královská 11:7...obětní výšinu moábské ohavnosti Kemošoviamonské ohavnosti Molochovi. Totéž udělal pro všechny své...
2. Královská 24:2...na něj posílal chaldejské, aramejské, moábskéamonské nájezdníky. Ty posílal na Judu, aby ho hubili, jak...

Slova obsahující amonské: amonské (2) amonskému (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |