Akáciového

Hledám varianty 'akáciového' [ akáciového ]. Nalezeny 24 verše.
Exodus 25:10...vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhluakáciového dřeva: bude dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl...
Exodus 25:13...po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem; tyče...
Exodus 25:23...ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také stůlakáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý, jeden loket široký...
Exodus 25:28...pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče udělášakáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl...
Exodus 26:15...usní. Dále pro Příbytek vyrobíš svislé rámyakáciového dřeva. Každý rám bude deset loktů vysoký a jeden...
Exodus 26:26...pod každým dalším rámem. Dále zhotovíš svlakyakáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku...
Exodus 26:32...cheruby. Zavěsíš ji na čtyřech sloupechakáciového dřeva obložených zlatem. Budou mít na sobě zlaté...
Exodus 26:37...soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš pět sloupůakáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na nich zlaté...
Exodus 27:1...patek." "Vyrobíš také čtvercový oltářakáciového dřeva. pět loket na délku, pět loket na...
Exodus 27:6...výšky oltáře. K oltáři zhotovíš také tyčeakáciového dřeva a obložíš je bronzem. Tyče se provléknou...
Exodus 30:1...nich. jsem Hospodin, jejich Bůh." "Z akáciového dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla. ...
Exodus 30:5...tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobíšakáciového dřeva a obložíš je zlatem. Tento oltář postavíš...
Exodus 36:20...usní. Dále pro Příbytek vyrobili svislé rámyakáciového dřeva. Každý rám byl deset loktů vysoký a jeden...
Exodus 36:31...patky pod každým rámem. Dále vyrobili svlakyakáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku...
Exodus 36:36...vetkanými cheruby. K udělali čtyři sloupyakáciového dřeva, obložili je zlatem, udělali k nim zlaté...
Exodus 37:1...bylo z bronzu. Potom Becaleel vyrobil truhluakáciového dřeva: byla dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl...
Exodus 37:4...po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovil rovněž tyče a obložil je zlatem....
Exodus 37:10...se skláněli nad slitovnici. Vyrobil také stůlakáciového dřeva: byl dva lokte dlouhý, jeden loket široký...
Exodus 37:15...pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče udělalakáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je...
Exodus 37:25...čistého zlata. Zhotovil také kadidlový oltářakáciového dřeva. Byl čtvercový, loket na délku a loket na...
Exodus 37:28...tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobilakáciového dřeva a obložil je zlatem. Voňavkářským způsobem...
Exodus 38:1...pomazání a čisté kadidlo z vonných látek. Z akáciového dřeva zhotovil také čtvercový oltář pro zápalné...
Exodus 38:6...čtyři kruhy jako úchyty pro tyče. Tyče vyrobilakáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz...
Deuteronomium 10:3...je uložíš do truhly." Vyrobil jsem tedy truhluakáciového dřeva, vytesal dvě kamenné desky podobné těm...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |