Ajského

Hledám varianty 'ajského' [ ajského ]. Nalezeny 3 verše.
Jozue 8:1...vytáhni proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou ajského krále a jeho lid i s jejich městem a územím. S Ajem...
Jozue 8:23... nezůstal, kdo by přežil ani kdo by unikl. Jen ajského krále zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi. Když...
Jozue 8:29...jej obrátil v pustou hromadu sutin dodnesAjského krále pak nechal do večera viset na kůlu. Když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |