Abiezerské

Hledám varianty 'abiezerské' [ abiezerské ]. Nalezeny 4 verše.
Soudců 6:24...a nazval jej "Hospodin je pokoj". Ten oltář jeabiezerské Ofře dodnes. noci mu Hospodin řekl: "Vezmi...
Soudců 6:34...Hospodinův. Zatroubil na beraní roh a svolal Abiezerské k sobě. Rozeslal posly po celém Manasesovi, aby...
Soudců 8:2...vámi? Není snad efraimské paběrkování lepší než abiezerské vinobraní? Bůh vydal midiánské velitele Oreba a...
Soudců 8:32...stáří a byl pohřben v hrobě svého otce Joašeabiezerské Ofře. Po Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli...

Slova obsahující abiezerské: abiezerské (4) abiezerskému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |