Aštartám

Hledám varianty 'aštartám' [ aštartám ]. Nalezeny 2 verše.
Soudců 10:6...v Hospodinových očích zle. Sloužili baalůmaštartám, bohům aramejským a sidonským, bohům moábským,...
1. Samuel 12:10...Opustili jsme Hospodina a sloužili jsme baalůmaštartám. Teď nás ale zachraň z rukou našich nepřátel a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |