Aškelon

Hledám pøesnì 'aškelon'. Nalezeno 7 veršù. Další varianty: aškelon
Jozue 13:3...- pětice filištínských států: Gaza, AšdodAškelon, Gat a Ekron. Dále území Avijců na jihu. Dále celé...
Soudců 1:18...jméno Chorma, Klatba. Juda dobýval také GazuAškelon, Ekron a jejich okolí, ale nedokázal obyvatele...
1. Samuel 6:17...jeden za Ašdod, jeden za Gazu, jeden za Aškelon, jeden za Gat a jeden za Ekron. I zlatých krys bylo...
Jeremiáš 25:20...krále země Úc; všechny krále filištínské zeměAškelon, Gazu, Ekron i ty, kdo zbyli v Ašdodu; Edom, Moáb i...
Jeremiáš 47:5...ostrova Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholíAškelon bude umlčen. Vy, kdo jste zbyli na pláni, dokdy se...
Sofoniáš 2:4...v den Hospodinova hněvu. Gaza opuštěna budeAškelon zpustne, Ašdod bude vyhnán v poledne, Ekron...
Zachariáš 9:5...do moře a město zmizí v plamenech! Spatří to Aškelon, zděsí se, Gaza se strachy roztřese a Ekron zklame...

Slova obsahující aškelon: aškelon (8) aškelonských (1) aškelonu (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |