Zvadne

Hledám varianty 'zvadne' [ zvadne (5) zvadlo (2) zvadla (1) zvadl (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 5:21...kletbou a zlořečením! dopustí, aby tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo! tato hořká voda prokletí vnikne...
Numeri 5:22...do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz pak...
Numeri 5:27...v zhořkne, její lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou. Pokud...
Izaiáš 16:8...- ach, tak zdrceni! V Chešbonu totiž pole zvadla tak jako v Sibmě vinná réva. Vládci národů zdupali...
Izaiáš 19:6...stoky, egyptské řeky se ztenčí a vytratíZvadne všechna třtina i rákosí, zeleň podél Nilu i při ústí...
Izaiáš 28:1...koruně chlouby efraimských opilců, květu, který zvadne i přes svou nádheru, městu ležícímu nad úrodným...
Izaiáš 28:4...opilců bude zašlapána pod nohy. Květ, který zvadne i přes svou nádheru, město ležící nad úrodným údolím...
Joel 1:12...zničena byla sklizeň na poli! Vinná réva uschlazvadlo fíkoví, granátovníky i palmy s jabloněmi, všechny...
Joel 1:17... zpustly stodoly, sýpky jsou zbořeny, neboť zvadlo obilí. I dobytek naříká! Stáda krav bloudí sem a...
1. Korintským 9:25...sebekázeň - oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne. Takto tedy běžím,...

Slova obsahující zvadne: nezvadne (2) zvadne (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |