Zuřím

Hledám varianty 'zuřím' [ zuřit (2) zuřím (1) zuřili (2) zuřila (3) zuřil (2) zuří (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
1. Královská 22:35... "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci...
2. Letopisů 18:34... "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak izraelský král musel zůstat před...
2. Letopisů 26:19... Takto slávu od Hospodina Boha nezískáš." Uziáš zuřil, kadidelnici připravenou k pálení kadidla stále v...
Nehemiáš 3:33...doslechl, že stavíme hradby, rozhněval se, přímo zuřil, a začal Židy urážet. "Co to ti bídní Židé...
Žalmy 112:10... jeho roh se slavně pozvedá. Při pohledu na to zuří ničema, zuby skřípe a celý vrávorá - tužba ničemů bude...
Izaiáš 41:11...ostudně budou zahanbeni všichni, kdo proti tobě zuřili! Budou jako nic a zahynou ti, kteří s tebou vedli...
Izaiáš 45:24...spravedlnost a síla!" Všichni, kdo proti němu zuřili, přijdou k němu a budou zahanbeni, ale všichni...
Jeremiáš 23:19...Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv  zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův...
Jeremiáš 30:23...Bohem." Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv  zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův...
Ezechiel 16:30...zemi kramářů. Pořád jsi ale neměla ještě dostZuřím proti tobě! praví Panovník Hospodin. Co všechno to...
Jonáš 1:11... že utíká pryč od Hospodina.) Bouře na moři zuřila stále víc, a tak se ho ptali: "Co s tebou máme...
Jonáš 1:15..." Pak Jonáše hodili do moře, a moře přestalo zuřit. Mužů se zmocnila veliká bázeň před Hospodinem....
Skutky 27:20...rukama vyhodili lodní výbavu. Bouře nepřestávala zuřit ani po mnoha dnech. Nebylo vidět slunce ani hvězdy,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |