Zrádně

Hledám varianty 'zrádně' [ zrádně ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Letopisů 29:19...nádoby, kterých se král Achaz během své vlády zrádně zbavil, jsme zhotovili a posvětili. jsou před...
Žalmy 78:57...a pokoušeli, na svědectví Nejvyššího nedbaliZrádně se odvrátili jako otcové jejich, tak jako křivý luk...
Žalmy 119:78...mi přece rozkoší! Kéž jsou zahanbeni pyšní, že zrádně křivdí mi, zatímco přemýšlím nad tvými příkazy. Kéž...
Izaiáš 24:16...mi, zle je mi! Běda mi - zrádci zradili, zrádci zrádně zradili!" Strach a prach a past na tebe, kdo zemi...
Ozeáš 7:6...rukou se zrádci! Jejich srdce se podobají pecizrádně se k němu lísají; celou noc doutná jejich rozlícení,...

Slova obsahující zrádně: nejzrádnější (1) zrádně (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |