Zpívaný

Hledám varianty 'zpívaný' [ zpívaný (11) ]. Nalezeno 11 veršù.
Žalmy 48:1...země přec Bohu náleží - jak vysoko se vyvýšil!  Zpívaný žalm synů Korachových. Veliký je Hospodin, vší...
Žalmy 66:1...obilím. křičí radostí! Ano, zpívají!  Zpívaný žalm pro předního zpěváka. volá radostně k Bohu...
Žalmy 67:1...- mou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal!  Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na strunné nástroje....
Žalmy 68:1...ho ctí každý světa kraj! Pro předního zpěvákaZpívaný žalm Davidův. Povstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou,...
Žalmy 75:1...předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zpívaný žalm Asafův. Oslavujeme , Bože, oslavujeme - tvé...
Žalmy 76:1... Pro předního zpěváka, na strunné nástrojeZpívaný žalm Asafův. V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli...
Žalmy 83:1...soudil zemi - vždyť tobě patří všechny národy!  Zpívaný žalm Asafův. Bože, nezůstávej tiše, přeruš své...
Žalmy 87:1...mou pomocí a že ty, Hospodine, jsi potěšil!  Zpívaný žalm synů Korachových. Na svatých horách založil...
Žalmy 88:1...při tanci zpívají: "Všechno z tebe pramení!"  Zpívaný žalm synů Korachových. Pro předního zpěváka, k...
Žalmy 92:1...životem ho nasytím - ukážu mu své spasení!"  Zpívaný žalm pro sobotní den. Krásné je Hospodina velebit,...
Žalmy 108:1...tohoto drží, o Hospodinově lásce přemýšlí!  Zpívaný žalm Davidův. srdce je, Bože, připraveno, celou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |