Zimriho

Hledám varianty 'zimriho' [ zimriho ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 7:1...porušením klatby. Achan, syn Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachova z pokolení Juda, vzal něco z věcí...
Jozue 7:18...po mužích a označen byl Achan, syn Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachova z pokolení Juda. "Synu můj," řekl...
1. Královská 16:20...svůj další hřích, že svedl celý Izrael. Ostatní Zimriho skutky - včetně spiknutí, které zosnoval - o tom se...
1. Letopisů 8:36...Jehoadu. Jehoada zplodil Alemeta, AzmavetaZimriho. Zimri zplodil Mocu. Moca zplodil Bineu. Jeho syn...
1. Letopisů 9:42...zplodil Jadu. Jada zplodil Alemeta, AzmavetaZimriho. Zimri zplodil Mocu. Moca zplodil Bineu. Jeho syn...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |