Zimri

Hledám varianty 'zimri' [ zimri ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 25:14... který byl zabit spolu s Midiánkou, se jmenoval Zimri, syn Salův. Byl to vůdce svého otcovského rodu z...
Jozue 7:17...Zerachův rod po rodinách, byl označen Zimri. Nechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a...
1. Královská 16:9... syn Baašův, a kraloval dva roky. Jeho dvořan Zimri, velitel poloviny vozů, proti němu zosnoval spiknutí....
1. Královská 16:10...domě Arcy, správce tirského paláce. Vtom přišel Zimri, udeřil ho a zabil a začal v sedmadvacátém roce...
1. Královská 16:12...pacholka, žádného příbuzného ani přítele. Tak Zimri vyhladil celý Baašův dům, jak to Hospodin Baašovi...
1. Královská 16:15...roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat Zimri a kraloval sedm dní. Vojsko tehdy obléhalo...
1. Královská 16:16...Gibeton. Jakmile se v táboře doslechli: "Zimri zosnoval spiknutí a zabil krále," ještě téhož dne na...
1. Královská 16:18...vojskem vytáhl od Gibetonu a oblehli Tirsu. Když Zimri viděl, že město je dobyto, vešel do opevnění...
2. Královská 9:31...Jehu právě vjížděl do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimri, vrahu svého pána?" zavolala. On se podíval směrem k...
1. Letopisů 2:6...Peresovi: Checron a Chamul. Synové ZerachoviZimri, Etan, Heman, Kalkol a Darda, celkem pět. Syn...
1. Letopisů 8:36...Jehoadu. Jehoada zplodil Alemeta, AzmavetaZimriho. Zimri zplodil Mocu. Moca zplodil Bineu. Jeho syn...
1. Letopisů 9:42...zplodil Jadu. Jada zplodil Alemeta, AzmavetaZimriho. Zimri zplodil Mocu. Moca zplodil Bineu. Jeho syn...
Jeremiáš 25:25...směsice národů žijících na poušti; všechny krále Zimri; všechny krále Elamu; všechny krále Médie; všechny...

Slova obsahující zimri: zimri (13) zimriho (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |