Zif

Hledám varianty 'zif' [ zif ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 15:24... Chacor, JitnanZif, Telem, Bealot, Chacor-chadata, Keriot-checron (což je...
Jozue 15:55...celkem devět měst s osadami. Dále: Maon, KarmelZif, Juta, Jizreel, Jokdeam, Zanoach...
1. Samuel 23:14...pobýval v pouštních úkrytech na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do...
1. Samuel 23:15...do rukou. Když byl David v Choreši na poušti Zif, zjistil, že Saul vytáhl a usiluje mu o život. Saulův...
1. Samuel 26:2...mužů vybraných z Izraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledali. Saul se utábořil u cesty na...
1. Letopisů 4:16...a Naam. Syn Elův: Kenaz. Synové JehaleleloviZif, Zifa, Tirja a Asarel. Synové Ezry: Jeter, Mered, Efer...
2. Letopisů 11:8... Socho, Adulam, Gat, MarešuZif, Adorajim, Lachiš, Azeku...

Slova obsahující zif: zif (7) zifa (1) zifejci (3) zifronu (1) zifu (1) zifův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |