Zesilte

Hledám varianty 'zesilte' [ zesilte (1) zesílili (1) zesílil (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
Jozue 17:13...v zemi zůstat. Když synové Izraele později zesílili, podrobili Kananejce nuceným pracím, ale úplně se...
Soudců 1:28...rozhodnuti v zemi zůstat. Když Izrael později zesílil, podrobil Kananejce nuceným pracím, ale úplně se...
2. Letopisů 11:11...tato opevněná města v Judovi a BenjamínoviZesílil jejich opevnění a dodal jim velitele, zásoby...
2. Letopisů 26:16...pomoc, získal značný vliv. Když ale takto zesílil, k vlastní záhubě zpychl. Zradil Hospodina, svého...
Jeremiáš 51:12...Namiřte korouhev proti babylonským hradbámZesilte hlídky, stavte stráž! Buďte připraveni v zálohách!...
Daniel 4:19...ptáci - ten strom jsi, králi, ty! Vyrostl jsizesílil, tvá mohutnost rostla, dosáhla k nebi, a tvá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |