Zerubábelem

Hledám varianty 'zerubábelem' [ zerubábelem ]. Nalezeny 3 verše.
Ezdráš 4:2...staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem:...
Nehemiáš 12:1... Toto jsou kněží a levité, kteří se navrátili se Zerubábelem, synem Šealtielovým a s Jošuou: Serajáš,...
Zachariáš 4:7...Hospodin zástupů. Co jsi, ty veliká horo? Před Zerubábelem jsi rovinou! Osadí totiž vrcholový kámen za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |