Zerachova

Hledám varianty 'zerachova' [ zerachova ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 7:1...klatby. Achan, syn Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachova z pokolení Juda, vzal něco z věcí propadlých...
Jozue 7:18...byl Achan, syn Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachova z pokolení Juda. "Synu můj," řekl Jozue Achanovi,...
Jozue 7:24... Jozue s celým Izraelem pak vzal Achana, syna Zerachova, i to stříbro, plášť a zlatou cihlu a také jeho...
1. Letopisů 6:26...Baaseášova, syna Malkiášova, syna Etniho, syna Zerachova, syna Adajášova, syna Etanova, syna Zimova, syna...
1. Letopisů 9:6...Šelova: prvorozený Asajáš a jeho synové. Z rodu Zerachova: Jehuel. Jejich příbuzných bylo celkem 690. Ze...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |