Zerachův

Hledám varianty 'zerachův' [ zerachův ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 36:33...zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě...
Jozue 7:17...tedy předstupovat judské rody a označen byl rod Zerachův. Když nechal předstupovat Zerachův rod po rodinách...
Jozue 22:20...oltář Hospodina, našeho Boha. Když se Achan, syn Zerachův, provinil porušením klatby, Boží hněv dopadl na...
1. Letopisů 1:44...zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |