Zbij

Hledám varianty 'zbij' [ zbiti (1) zbít (1) zbili (7) zbil (4) zbij (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Numeri 22:32... Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to jsem ti zahradil cestu, neboť...
1. Královská 20:35...na Hospodinův rozkaz řekl svému příteli: "Zbij !" On ale odmítl, a tak mu řekl: "Protože jsi...
1. Královská 20:37...zabil ho. Vyhledal tedy jiného muže a řekl mu: "Zbij !" A on ho zbil a poranil. Prorok si pak zakryl oči...
Žalmy 135:10...tvé! On porazil četné národy a mocné krále zbil - emorejského krále Sichona i Oga, krále Bášanu, a...
Přísloví 23:35...na špici. Prý: Dostal jsem ránu? Nebolí! Že zbili ? nevím kdy! se proberu, dám si víc! K zlým...
Píseň 5:7... Našli strážní, co město obcházejí, surově zbili a zranili. Šaty z ramenou mi strhli ti strážci...
Jeremiáš 37:15... Ti se na Jeremiáše rozzuřili. Nechali ho zbít a uvěznili ho v domě písaře Jonatana, ve kterém...
Zachariáš 13:6..."A co ty jizvy, co máš na hrudi?" odpoví: "To  zbili doma ti, kdo milují!" Vzhůru, meči, na mého...
Lukáš 10:30...do Jericha přepaden lupiči. Obrali hozbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou...
Lukáš 20:10... aby mu dali díl z úrody vinice. Vinaři ho však zbili a poslali pryč s prázdnou. Poslal tedy dalšího...
Lukáš 20:11... Poslal tedy dalšího služebníka. I toho však zbili, zohavili a poslali pryč s prázdnou. Poslal tedy...
Skutky 16:22... úředníci jim strhali šaty a nařídili, jsou zbiti holemi. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a...
Skutky 16:37...ven a odejděte v pokoji." Pavel však odpověděl: "Zbili nás veřejně. Potom nás, římské občany, bez soudu...
Skutky 19:16...kterém byl zlý duch, se na vrhl, přemohl jezbil tak, že z toho domu utekli nazí a zranění. Když se to...

Slova obsahující zbij: rozbij (3) rozbije (3) rozbiji (2) rozbijí (2) rozbijte (1) zbij (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |