Zaruč

Hledám varianty 'zaruč' [ zaručím (1) zaručil (3) zaručeno (1) zaruč (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 43:9...nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k tobě a...
Genesis 44:32...můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k tobě, za to před...
Jozue 9:15...a neptali se na Hospodinův výrok. Jozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu....
Job 17:3...záruku, kterou určil jsi - kdo jiný by se za  zaručil? Jejich srdce jsi zbavil soudnosti, takovým přece...
Žalmy 119:122...řídím se, nevydej těm, kdo vydírají !  Zaruč se ve prospěch svého služebníka, pyšní...
Římanům 4:16...vychází z víry, aby se řídilo milostí, aby bylo zaručeno všemu semeni - nejen přívržencům Zákona, ale také...

Slova obsahující zaruč: nezaručuj (1) zaruč (1) zaručeno (1) zaručil (3) zaručím (1) zaručuje (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |