Zapomnění

Hledám varianty 'zapomnění' [ zapomnění (3) ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 41:51...Heliopole. Josef dal prvorozenému jméno ManasesZapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na všechno ...
Žalmy 31:13... kdo potkají, prchají přede mnou! Padl jsemzapomnění tak jako mrtvý, rozbitému hrnci se podobám. Od...
Pláč 2:6...svatostánek nechal zaniknout. Hospodin nechalzapomnění upadnout svátky i soboty na Sionu; krále i kněze...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |