Zapomínali

Hledám varianty 'zapomínali' [ zapomínáš (1) zapomínali (1) zapomínaje (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Soudců 3:7...Izraele jednali v Hospodinových očích zleZapomínali na Hospodina, svého Boha, a sloužili baalům a...
Izaiáš 51:13...bojíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobáZapomínáš na Hospodina, svého Tvůrce, na Toho, jenž nebe...
Filipským 3:13... že bych to získal, ale jde mi jen o jednozapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |