Zanoachu

Hledám varianty 'zanoachu' [ zanoachu ]. Nalezeny 3 verše.
1. Letopisů 4:18...Gedoru, Hebera, otce Socha, a Jekutiela, otce Zanoachu.) To jsou synové faraonovy dcery Bitji, kterou si...
Nehemiáš 3:13... Údolní bránu opravoval Chanun a obyvatelé Zanoachu. Když ji vystavěli, osadili vrata, zámky a závory;...
Nehemiáš 11:30...En-rimonu, Coreji, JarmutuZanoachu, v Adulamu a jeho usedlostech, v Lachiši a jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |