Zaklínáme

Hledám varianty 'zaklínáme' [ zaklínat (2) zaklínáme (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Matouš 26:74... I tvé nářečí prozrazuje!" Tehdy se začal zaklínat a přísahat: "Toho člověka neznám!" A vtom...
Marek 14:71...z nich. Vždyť jsi Galilejec!" Tehdy se začal zaklínat a přísahat: "Člověka, o kterém mluvíte, neznám!" A...
Skutky 19:13...jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: "Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel!" Tak to dělalo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |