Zabulonovi

Hledám varianty 'zabulonovi' [ zabulonovi ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 46:14...Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron. Synové Zabulonovi: Sered, Elon a Jachleel. To jsou potomci Léy,...
Numeri 26:26...jsou rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužů. Synové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod seredský,...
Deuteronomium 33:18...Efraimovy, takové tisíce Manasesovy!" O Zabulonovi řekl: "Raduj se, Zabulone, kdykoli vycházíš, a...
Soudců 6:35...se k němu přidali. Vyslal také posly k AšeroviZabulonovi a Neftalímovi, aby jim i oni vytáhli vstříc....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |