Zabulonových

Hledám varianty 'zabulonových' [ zabulonových ]. Nalezeny 3 verše.
Numeri 2:7...počtu 54 400 mužů. Dále pokolení Zabulon: vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův, a jeho vojsko o...
Numeri 7:24... syna Cuarova. Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův. Jeho darem byla...
Jozue 19:16...- celkem dvanáct měst s osadami. To je dědictví Zabulonových synů pro jejich rody - tato města i jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |