Zabulona

Hledám varianty 'zabulona' [ zabulona ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 1:9...Isachara: Netaneel, syn Cuarův, ze Zabulona: Eliab, syn Chelonův, z Josefových synů: z...
Numeri 1:30...Isachar čítalo 54 400 mužů. Synové Zabulona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve...
Soudců 4:6... vezmi s sebou deset tisíc mužů z NeftalímaZabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor. pak přivedu...
Soudců 4:10...a odešla s Barákem do Kedeše, kam Barák svolal Zabulona i Neftalíma. Následovalo ho 10 000 mužů a šla s...
Soudců 5:14...Benjamín, z Machira sestoupili ti, kdo velí, ze Zabulona, kdo nosí velitelskou hůl. Vůdcové z Isachara při...
1. Letopisů 12:34...dobu a věděli, jak se Izrael zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné zbroji,...
1. Letopisů 12:41...zásoby. Jejich příbuzní dokonce z IsacharaZabulona a Neftalíma přiváželi jídlo na oslech, velbloudech...
1. Letopisů 27:19...bratrů, za Isachara Amri, syn Michaelův, za Zabulona Jišmajáš, syn Obadiášův, za Neftalího Jerimot, syn...
2. Letopisů 30:11...posměchu a pohrdání. Někteří z Ašera, ManaseseZabulona se ale pokořili a přišli do Jeruzaléma. Na Judovi...
2. Letopisů 30:18...Hospodinu. Mnozí z Efraima, Manasese, IsacharaZabulona se neočistili, ale přesto jedli velikonočního...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |