Zabad

Hledám varianty 'zabad' [ zabad ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Letopisů 2:37...zplodil Nátana a Nátan zplodil ZabadaZabad zplodil Eflala a Eflal zplodil Obéda. Obéd zplodil...
1. Letopisů 7:21... jeho syn Eleada, jeho syn Tachat, jeho syn Zabad a jeho syn Šutelach. Ezera a Eleada zabili domorodci...
1. Letopisů 11:41...Jitrejský; Gareb Jitrejský; Uriáš ChetejskýZabad, syn Achlajův; Adina, syn Rubenovce Šizy, rubenský...
2. Letopisů 24:26...královském pohřebišti. Spiklenci proti němu byli Zabad, syn Amonky Šimeat, a Jehozabad, syn Moábky Šimrít. O...
Ezdráš 10:27...Zatuových: Eljoenaj, Eliašib, Mataniáš, JeremotZabad, Aziza. Ze synů Bebajových: Jochanan, Chananiáš,...
Ezdráš 10:33... Šemariáš. Ze synů Chašumových: Matenaj, MatataZabad, Elifelet, Jeremaj, Menaše, Šimei. Ze synů Baniho:...
Ezdráš 10:43... Josef. Ze synů Nebových: Jehiel, MatitiášZabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benajáš. Ti všichni se oženili...

Slova obsahující zabad: amizabad (1) elzabad (2) jehozabad (2) jozabad (11) jozabada (2) zabad (7) zabada (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |