Zažehnu

Hledám varianty 'zažehnu' [ zažehnu (2) zažehnou (1) zažehli (1) zažehl (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 16:13...si oltář, přistoupil k němu a obětoval na němZažehl svou zápalnou i moučnou oběť, přinesl úlitbu a...
2. Letopisů 16:14...balzámy a směsí rozmanitých mastí a k jeho poctě zažehli nesmírně veliký pohřební oheň. Na Asově místě...
Jeremiáš 34:5... dávných králů, kteří byli před tebou, tak zažehnou oheň i tobě a budou oplakávat: ‚Ach pane!'...
Ezechiel 21:3...Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hlezažehnu v tobě oheň a ten v tobě spálí každý strom, ...
Ezechiel 21:4...lidé tehdy uvidí, že jsem ten neuhasitelný oheň zažehl Hospodin." Tehdy jsem zvolal: "Ach ne, Hospodine,...
Ezechiel 30:16... vyliji svůj hněv a thébské hordy vyhladímZažehnu v Egyptě takový oheň, že se Pelusium bude svíjet v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |