Zítřek

Hledám varianty 'zítřek' [ zítřek (9) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 16:19...jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco...
Exodus 16:20...Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek, a to jim zčervivělo a zasmrádlo. Mojžíš se proto na...
Exodus 16:23...vařit. Všechno, co zbude, si nechte do zásoby na zítřek." A tak si to nechali na zítřek, jak Mojžíš přikázal...
Exodus 16:24...do zásoby na zítřek." A tak si to nechali na zítřek, jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo to ani v tom...
Numeri 11:18...jsi je nést sám. Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste před Hospodinem...
Jozue 7:13...Vstaň, posvěť lid a řekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je...
Izaiáš 56:12..." vykřikují, "víno chci! Pivem se pojďme zpítZítřek bude právě takový, jen toho bude ještě víc!" ...
Matouš 6:34... a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starostzítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den dost...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |