Získávejte

Hledám varianty 'získávejte' [ získávejte (1) získávej (1) získávali (1) získával (3) získávají (1) získává (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 3:6... Během boje mezi domem Saulovým a Davidovým získával Abner v Saulově domě stále silnější postavení....
1. Královská 10:14...zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje příjmy od pocestných...
2. Letopisů 9:13...zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje příjmy od pocestných...
Přísloví 4:7...ji - bude o tebe pečovat. Moudrost předevšímZískávej moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost....
Přísloví 11:30...je strom života, a kdo je moudrý, ten duše získává. Dojdou-li spravedliví na zemi odplaty, čím spíše...
Matouš 28:19...dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděteZískávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu...
Jan 4:1...se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan" (ačkoli Ježíš sám...
Jan 4:36...na lány, že se bělají ke žni! Ten, kdo žnezískává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby...
1. Timoteus 3:13...a rodiny. Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru...
2. Timoteus 3:6...nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získávali všelijaké ženské tížené vlastními hříchy a vedené...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |